DECLARACIÓ D’ACCESIBILITAT

NURIA BARCELONA APARICIO s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://fisioterapianuriabarcelona.cat/

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web està parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es reconeix a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018.
Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1,
1.1.1-Contingut no textual.
1.3.1-Informació i relacions.
2.4.4-Propòsit dels enllaços (en context).
3.1.1- Idioma de la pàgina.

Podrien existir alguns elements no textuals ni etiquetats correctament [2.5.3 Etiqueta en el nom] i [4.1.2 Nom funció i valor].

Càrrega desproporcionada.
No aplica.
El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.
Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no s’acumulen a la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí ho compleixin.

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 8 de juny del 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’agent digitalitzador del kit digital.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
A través del formulari de contacte d’aquest lloc web o mitjançant el número de telèfon 977 24 11 18.

Podeu presentar:

Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es faran a través del formulari de contacte: https://fisioterapianuriabarcelona.cat/contactar/

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar mitjançant el formulari de contacte: https://fisioterapianuriabarcelona.cat/contactar/

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
Per modificar la mida de tot a la pàgina:
Ctrl + + per augmentar-ho
Ctrl + – per disminuir-ho
Ctrl + 0 restaura la mida original del text
Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït: Com canviar la mida del text o colors?
 
 

Centre inscrit a:

Conveni cooperació educativa:

Espai Sanitari Garantit

Skip to content